FacebookInstagramYouTube
ooTel: 01/ 56-44-770 ii.iKLASIČNI OZ. OPERATIVNI LEASING.  
 


/

GRENKE - klasicni lizing za pravne osebePRESEKAR,
servisna oprema, d.o.o.
Šruha 42
SI-1236 Trzin
Slovenija

Tel: 01/56-44-770
Fax: 01/56-44-772
Gsm: 041-638-609

prodaja@presekar.com aleksander.presekar@presekar.com


KLASIČNI OZ. OPERATIVNI LEASING

•  Brez pologa.

•  Od 15 do 60 mesecev (obrokov)
•  Enkratni strošek odobritve le 75 EUR + DDV, ne glede na znesek
•  Odobritev v 2 urah!

•  Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor!


Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu 5% - 10% neto financirane vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

•   vrnitev predmeta po koncu leasing obdobja,
•   odkup po koncu leasing obdobja v vrednosti 5%-10% neto financirane vrednosti,
•   zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram,
•   okvirna partnerska pogodba za podjetja, ki se prilagodi finančnim in tržnim potrebam le-teh (od 25.000 EUR naprej); podjetju dejansko omogoči takojšnje uporabo nove opreme brez predhodnega preverjanja bonitete in odvečne administracije.


ZAKAJ OPERATIVNI LEASING?


Slaba stran finančnega leasinga:

Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.


NEKAJ PRIMEROV IZRAČUNOV:

500€ 1.000€ 1.500€ 2.000€ 2.500€ 5.000€ 7.500€ 10.000€ 25.000€
15 mes. 37,05 74,1 111,14 148,19 185,24 370,48 538,97 718,62 1.791,48
24 mes. 24,31 48,62 72,93 97,24 121,55 242,08 360,07 480,10 1.167,25
30 mes. 19,39 38,77 58,16 77,55 96,93 193,36 289,28 385,70 951,56
36 mes. 16,75 33,5 50,24 66,99 83,74 166,46 248,17 330,89 822,15
42 mes. 14,31 28,62 42,93 57,25 71,56 141,09 210,11 280,14 695,28
48 mes. 12,94 25,88 38,82 51,77 64,71 126,37 188,79 251,72 626,76
54 mes. 11,98 23,95 35,93 47,91 59,89 114,70 169,00 225,33 553,18
60 mes. 11,17 22,33 33,5 44,66 55,83 106,58 159,10 212,14 525,26


OB SKLENITVI SO POTREBNI NASLEDNJI PODATKI:

•  ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja
,
•  kopija osebnega dokumenta in EMŠO,
•  ID za DDV pravne osebe,
•  številko faksa in stacionarnega telefona - kontaktne osebe
,
•  e-maill naslov - kontaktne osebe, spletni naslov podjetja,
•  številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila
Izjava o omejeni odgovornosti
Vsebina strani se lahko kadarkoli spremeni brez poprejšnje najave. Vsebina strani je informativnega značaja, zato niti lastnik, niti izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu ali tretji osebi nastala kot posledica uporabe podatkov, objavljenih na spletišču.

Lastništvo in Copyright
Vse pravice so pridržane. Za kopiranje, razpečavo ali prodajo na spletišču objavljenih vsebin je vnaprej potrebno pisno dovoljenje lastnika spletišča. Lastnik programske kode je Presekar, servisna oprema, d.o.o.. Spreminjanje, razpečava ali prodaja programske kode ni dovoljena.